Tijdelijke museumsluiting

Aan onze bezoekers en museumvrienden,

Ten gevolge van de derde lockdown in verband met de pandemie COVID-19 is ons museum op last van een kabinets besluit van 15 december tot 19 januari 2021 gesloten.

In deze vijfweekse periode werken wij aan de inrichting en presentatie van de grote, nieuwe tentoonstelling:

Goedewaagen’s keramische erfgoed, een selectie uit de schenking van de familie Meines, tot 28 juni 2021

en aan de deelexpositie:

Kunstglazuur experimenten op Goedewaagen’s biscuit door Bert-Jan Baas, tot 28 juni 2021.

In de semi-permanente tentoonstelling Nederlandse keramiek uit Art Nouveau en Art Déco wordt in de tussentijd een aantal vitrines in verband met nieuwe aanwinsten heringericht.

Op de Facebook-pagina van ons museum en op de museumsite onder de tab Collectie wordt over de nieuwe projecten en de aanwinsten in een uitgebreid fotoblog gerapporteerd.

Blijf gezond en tot ziens in het Nieuwe Jaar.

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen (Drenthe)

Het museum vindt u op de provinciegrens van Drenthe en Groningen in Nieuw Buinen. Het museum is een van de aanpalende aardewerkfabriek Royal Goedewaagen juridisch en financieel geheel onafhankelijke stichting.

Bezoek Keramisch Museum Goedewaagen

Wat kan ik bij een bezoek verwachten? Op zaal laat het museum in wisseltentoonstellingen en in een langer durende presentatie van aardewerk uit Art Nouveau en Art Déco tezamen ongeveer 800 objecten zien. Zie voor het expositieprogramma tentoonstellingen, voor de topstukken collectie en voor nieuwe aanwinsten schenkingen. In de tussenhal van het museum bevindt zich de Gouda Thesaurus. Op een daar geplaatste PC zijn voor de exposities en lezingen vanaf het jaar 2000 een 60-tal Powerpoint-catalogi op te roepen met om en nabij 10.000 beredeneerde afbeeldingen. Het museum is iedere werkdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur en in het weekend van 13:00 tot 17:00 uur. De entree kost €6,- per persoon en voor de kinderen van 6 t/17 jaar €3,- per persoon.

Rondleidingen in museum en fabrieksateliers?

Het museum verzorgt op vaste momenten in de week rondleidingen door het museum en de fabrieksateliers, zie rondleidingen. Maak wel minstens 24 uur van te voren een afspraak.

Rondleidster Anneke Lutz op de schilderszaal van Royal Goedewaagen met Antje Ramaker-van Polen en een groep. (Fotografie: Wicher Pottjegort, Nieuw Buinen)

Ik heb vragen over de herkomst, de ouderdom, de handelsprijs en de verzekeringswaarde van Nederlands aardewerk?

De aardewerkfabriek Royal Goedewaagen geeft geen nadere informatie over wat deze fabriek en de acht andere bedrijven die in het Goedewaagen-concern opgegaan zijn, in de afgelopen eeuwen gemaakt heeft. Het museum doet dat sinds 1998 wel en geeft voor zover mogelijk ook grondige informatie over gedecoreerd Nederlands aardewerk uit de periode na 1875, het begin van industriële tijdperk voor de keramiek. Het niet door enige overheid gesubsidieerde museum vraagt voor deze publieksservice van online determinaties en taxaties een bescheiden financiële vergoeding. Zie voor de voorwaarden determinaties en taxaties.
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)

Kan ik ook zelf eens aardewerk beschilderen?

Gunstiger dan waar ook in Nederland biedt het Keramisch Museum Goedewaagen de mogelijkheid om om ook zelf keramiek te gaan beschilderen. Een unieke ervaring voor familie- en vriendengroepen, voor schoolklassen en bedrijfsverenigingen. Zeker ook omdat de mogelijkheid wordt gegeven om zelf een keuze te maken uit het te beschilderen aardewerk. Bij elke schildersworkshop is een rondleiding door het museum inbegrepen.

Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008 - 01
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.

Kunt u ook advies geven over een nodige restauratie?

Sinds 2011 biedt het Keramisch Museum Goedewaagen ook een restauratie-service. Het museum werkt daartoe samen met mevrouw Hanne Friederichs uit Leek, een zeer ervaren en kundige restauratrice die werkt voor MuseumgoudA, het Drents Museum, het Museum Het Princessehof en veel grote collectioneurs. Mevrouw Friederichs houdt waar mogelijk de laatste zondagmiddag van de maand zitting in het museum. Zie het tweemaandelijks bijgehouden programma van activiteiten.

Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Goedewaagen-pijp met hond en lensje, ca 1900; onderdeel van een bijna 300 stuks tellende pijpencollectie van J. Alblas; aangekocht en aan het museum geschonken door de Nederlandse Federatie van Pijprokers.

Ik wil graag een schenking doen.

De eigen collectie van het Keramisch Museum Goedewaagen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit houdt mede verband met de bijzondere fiscale mogelijkheden die aan schenkingen ten behoeve van een door de Fiscus als Goed Doel erkend museum verbonden zijn. Vanaf juni 2011 is dan ook de ANBI-regeling voor het museum van toepassing. Nadere informaties over schenkingen zijn te verkrijgen bij het stichtingsbestuur.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00