COVID-19 dwingt keramisch museum tot tijdelijke sluiting op werkdagen

Openingstijden, Rondleidingen en Workshops

Van maandag 5 oktober tot en met vrijdag 23 oktober is het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen in verband met de steeds grotere besmettingsgraad door COVID-19 op de werkdagen gesloten. Het museum blijft op de zaterdag- en zondagmiddag geopend van 13 tot 17 uur. De bedrijfsleiding van de Goedewaagen-groep verzocht de museumstichting deze drastische stap te nemen om de gezondheid van het fabriekspersoneel te beschermen. De fabriek heeft een goed gevulde orderportefeuille met grote opdrachten aan monumentaal tegelwerk voor onder meer House Modernes in Utrecht en voor sieraardewerk van onder andere Bloomon. Een Corona-besmetting en eventueel het uitroepen van een quarantainemaatregel voor het fabriekspersoneel zou bedrijfsmatig tot onverantwoorde schade kunnen leiden. De gezondheid van het fabriekspersoneel mag uiteraard niet in de waagschaal gelegd worden.
 
Bedrijfsrondleidingen in de fabrieksateliers voor grotere groepen werden sinds 1 juni al afgezegd. Maar omdat inmiddels een sterk gestegen aantal museumbezoekers uit heel Nederland en Duitsland ook in het museum de weg doorkruist van fabriekspersoneel dat in het door de museumstichting gehuurde voorgebouw van de fabriek schaft en werkoverleg voert, vormt op dit moment het delen van de museumruimten een te groot risico. Fabrieksdirectie en museumleiding gaan zich in de komende drie weken bezinnen op een betere bescherming van de arbeidskrachten, bezoekers en museumteam. In de weekends kan het museum daarentegen openblijven.
 
In verband met de voorschriften voor de anderhalve meter kunnen wij voor grote groepen nog geen rondleidingen door de fabrieksateliers aanbieden. Wel is het mogelijk om via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl op een termijn van minimaal twee dagen van te voren een zogenaamde tandemrondleiding aan te vragen voor één huishouden van 2 of 3 personen. De kosten daarvan bedragen € 40.  Nieuw is verder dat wij voor groepen tot 30 personen in het museum zelf een rondleiding aanbieden. Daarbij wordt ook een schilderdemonstratie verzorgd. Voor deze museumrondleiding moet minimaal een week van te voren een aanvrage worden gedaan, ook in dit geval via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl. Mondeling kan dit ook in de weekends. Buiten de entreekosten à € 6 per persoon bedragen de extrakosten € 50.
 
Met ingang van 1 oktober aanstaande biedt het Keramisch Museum Goedewaagen ook weerde oud-ambachtelijke schilderworkshop aan, steeds op de eerste zaterdagmiddag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Bij deze workshop kan worden geschilderd op een tegel of een bord. Alle materialen en bijkomende werkzaamheden als het inbranden van de schildering, het glazuren en de zogenaamde gladbrand zijn in de prijs van € 39,50 per persoon inbegrepen. Voorwaarde is wel dat er minimaal 4 inschrijvers zijn. Aanmeldingen kunnen tot twee dagen van te worden gedaan via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl. Onder de tab Persinformatie van de museumsite draait een mooie filmreportage van Boelo Lutgert van RTV1 over deze kwalitatief bijzondere workshop.

Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen (Drenthe)

Het museum vindt u op de provinciegrens van Drenthe en Groningen in Nieuw Buinen. Het museum is een van de aanpalende aardewerkfabriek Royal Goedewaagen juridisch en financieel geheel onafhankelijke stichting.

Bezoek Keramisch Museum Goedewaagen

Wat kan ik bij een bezoek verwachten? Op zaal laat het museum in wisseltentoonstellingen en in een langer durende presentatie van aardewerk uit Art Nouveau en Art Déco tezamen ongeveer 800 objecten zien. Zie voor het expositieprogramma tentoonstellingen, voor de topstukken collectie en voor nieuwe aanwinsten schenkingen. In de tussenhal van het museum bevindt zich de Gouda Thesaurus. Op een daar geplaatste PC zijn voor de exposities en lezingen vanaf het jaar 2000 een 60-tal Powerpoint-catalogi op te roepen met om en nabij 10.000 beredeneerde afbeeldingen. Het museum is iedere werkdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur en in het weekend van 13:00 tot 17:00 uur. De entree kost €6,- per persoon en voor de kinderen van 6 t/17 jaar €3,- per persoon.

Rondleidingen in museum en fabrieksateliers?

Het museum verzorgt op vaste momenten in de week rondleidingen door het museum en de fabrieksateliers, zie rondleidingen. Maak wel minstens 24 uur van te voren een afspraak.

Rondleidster Anneke Lutz op de schilderszaal van Royal Goedewaagen met Antje Ramaker-van Polen en een groep. (Fotografie: Wicher Pottjegort, Nieuw Buinen)

Ik heb vragen over de herkomst, de ouderdom, de handelsprijs en de verzekeringswaarde van Nederlands aardewerk?

De aardewerkfabriek Royal Goedewaagen geeft geen nadere informatie over wat deze fabriek en de acht andere bedrijven die in het Goedewaagen-concern opgegaan zijn, in de afgelopen eeuwen gemaakt heeft. Het museum doet dat sinds 1998 wel en geeft voor zover mogelijk ook grondige informatie over gedecoreerd Nederlands aardewerk uit de periode na 1875, het begin van industriële tijdperk voor de keramiek. Het niet door enige overheid gesubsidieerde museum vraagt voor deze publieksservice van online determinaties en taxaties een bescheiden financiële vergoeding. Zie voor de voorwaarden determinaties en taxaties.
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)
Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)

Kan ik ook zelf eens aardewerk beschilderen?

Gunstiger dan waar ook in Nederland biedt het Keramisch Museum Goedewaagen de mogelijkheid om om ook zelf keramiek te gaan beschilderen. Een unieke ervaring voor familie- en vriendengroepen, voor schoolklassen en bedrijfsverenigingen. Zeker ook omdat de mogelijkheid wordt gegeven om zelf een keuze te maken uit het te beschilderen aardewerk. Bij elke schildersworkshop is een rondleiding door het museum inbegrepen.

Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008 - 01
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.
Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.

Kunt u ook advies geven over een nodige restauratie?

Sinds 2011 biedt het Keramisch Museum Goedewaagen ook een restauratie-service. Het museum werkt daartoe samen met mevrouw Hanne Friederichs uit Leek, een zeer ervaren en kundige restauratrice die werkt voor MuseumgoudA, het Drents Museum, het Museum Het Princessehof en veel grote collectioneurs. Mevrouw Friederichs houdt waar mogelijk de laatste zondagmiddag van de maand zitting in het museum. Zie het tweemaandelijks bijgehouden programma van activiteiten.

Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)
Goedewaagen-pijp met hond en lensje, ca 1900; onderdeel van een bijna 300 stuks tellende pijpencollectie van J. Alblas; aangekocht en aan het museum geschonken door de Nederlandse Federatie van Pijprokers.

Ik wil graag een schenking doen.

De eigen collectie van het Keramisch Museum Goedewaagen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit houdt mede verband met de bijzondere fiscale mogelijkheden die aan schenkingen ten behoeve van een door de Fiscus als Goed Doel erkend museum verbonden zijn. Vanaf juni 2011 is dan ook de ANBI-regeling voor het museum van toepassing. Nadere informaties over schenkingen zijn te verkrijgen bij het stichtingsbestuur.