Keramisch Museum Goedewaagen

Het museum vindt u op de provinciegrens van Drenthe en Groningen in Nieuw Buinen. Zie voor de routing op de site onder contact. Het museum is een van de aanpalende aardewerkfabriek Royal Goedewaagen juridisch en financieel geheel onafhankelijke stichting. Zie bezoekersinformatie. Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen over het museum.

1. Foto-impressie van de steeds vernieuwde zaal met aardewerk van Art Nouveau en Art Déco; de vitrines werden in de jaren 60 door Aldo van Eyck ontworpen voor het Groninger museum.
2. Foto-impressie van de tussenhal van het museum met elke vier maanden een nieuwe expositie. (Fotografie: Victor E. Nieuwenhuijs, Amsterdam)


1. Wat kan ik bij een bezoek verwachten?
Op zaal laat het museum in wisseltentoonstellingen en in een langer durende presentatie van aardewerk uit Art Nouveau en Art Déco tezamen ongeveer 800 objecten zien. Zie voor het expositieprogramma tentoonstellingen, voor de topstukken collectie en voor nieuwe aanwinsten schenkingen. In de tussenhal van het museum bevindt zich de Gouda Thesaurus. Op een daar geplaatste PC zijn voor de exposities en lezingen vanaf het jaar 2000 een 60-tal Powerpoint-catalogi op te roepen met om en nabij 10.000 beredeneerde afbeeldingen.

3. Foto-impressie van de zaal voor wisseltentoonstellingen met vitrines die door het Drents Museum ontwikkeld werden.
4. Foto-impressie van de zaal voor wisseltentoonstellingen met op de voorgrond 'Het servies van de maand'. (Fotografie: Victor E. Nieuwenhuijs, Amsterdam)


2. Wanneer zijn er rondleidingen in museum en fabrieksateliers?
Het museum verzorgt op vaste momenten in de week rondleidingen door het museum en de fabrieksateliers. Zie rondleidingen. Maak wel minstens 24 uur van te voren een afspraak, via de telefoon +31 (0)599 61 60 90 of via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

5. Rondleidster Anneke Lutz op de schilderszaal van Royal Goedewaagen met Antje Ramaker-van Polen en een groep. (Fotografie: Wicher Pottjegort, Nieuw Buinen)


3. Ik heb vragen over de herkomst, de ouderdom, de handelsprijs en de verzekeringswaarde van Nederlands aardewerk?
De aardewerkfabriek Royal Goedewaagen geeft geen nadere informatie over wat deze fabriek en de acht andere bedrijven die in het Goedewaagen-concern opgegaan zijn, in de afgelopen eeuwen gemaakt heeft. Het museum doet dat sinds 1998 wel en geeft voor zover mogelijk ook grondige informatie over gedecoreerd Nederlands aardewerk uit de periode na 1875, het begin van industriële tijdperk voor de keramiek. Het niet door enige overheid gesubsidieerde museum vraagt voor deze publieksservice van online determinaties en taxaties een bescheiden financiële vergoeding. Zie voor de voorwaarden onder Activiteiten: Determinaties en Taxaties.

6. Conservator Friggo Visser taxeert een door van Jan van Schaick geschilderd wandbord van de PZH in Warenhuis Vanderveen in Assen. (Fotografie: DvhN, 23-11-2013)


4. Kunt u ook advies geven over een nodige restauratie?
Sinds 2011 biedt het Keramisch Museum Goedewaagen ook een restauratie-service. Het museum werkt daartoe samen met mevrouw Hanne Friederichs uit Leek, een zeer ervaren en kundige restauratrice die werkt voor MuseumgoudA, het Drents Museum, het Museum Het Princessehof en veel grote collectioneurs. Mevrouw Friederichs houdt waar mogelijk de laatste zondagmiddag van de maand zitting in het museum. Zie het tweemaandelijks bijgehouden programma van activiteiten.

7. Restauratrice Hanne Friederichs aan het werk (Fotografie: www.dekoppele.nl)


5. Kan ik ook zelf eens aardewerk beschilderen?
Gunstiger dan waar ook in Nederland biedt het Keramisch Museum Goedewaagen de mogelijkheid om om ook zelf keramiek te gaan beschilderen. Een unieke ervaring voor familie- en vriendengroepen, voor schoolklassen en bedrijfsverenigingen. Zeker ook omdat de mogelijkheid wordt gegeven om zelf een keuze te maken uit het te beschilderen aardewerk. Bij elke schildersworkshop is een rondleiding door het museum inbegrepen. Zie workshops en museumlessen.

8-9. Leerlingen van de Groene School in Hoogeveen bij een schildersworkshop in januari 2008.


6. Kunt u ook helpen bij een werkstuk voor school?
Voor scholieren die in het kader van onderwijsprojecten werkstukken willen maken, kan vrijuit gebruik worden van de op de site gepubliceerde nieuwsbrieven die als PDF te downloaden zijn. Desgewenst kunnen via mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl kunnen ook foto's worden aangevraagd. Schoolklassen en groepen kunstliefhebbers kunnen overigens inschrijven op een speciaal lessenprogramma, zie onder Workshops: museumlessen.

10. NS Station, Groningen met Rozenburg-tableaus van F.H. Bach, 1895 - Groningens eerste Art Nouveau-tableau. Uit Museumles Stadswandeling.
11. Aquarel Groninger Stationshal. Uit Museumles Stadswandeling.


7. Koopt het museum ook aan?
Het Keramisch Museum Goedewaagen beschikt sinds 2008 niet meer over een eigen aankoopbudget. In principe koopt het museum daarom niets aan. Het is wel zo dat foto's van voor de collectie interessante stukken doorgestuurd kunnen worden aan verzamelaars die nauw aan het museum verbonden zijn. Soms worden ze dan na aankoop door die bevriende verzamelaars als langdurig bruikleen aan het museum beschikbaar gesteld.8. Ik wil graag een schenking doen. Hoe gaat dat?
De eigen collectie van het Keramisch Museum Goedewaagen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit houdt mede verband met de bijzondere fiscale mogelijkheden die aan schenkingen ten behoeve van een door de Fiscus als Goed Doel erkend museum verbonden zijn. Vanaf juni 2011 is dan ook de ANBI-regeling voor het museum van toepassing. Nadere informaties over schenkingen zijn te verkrijgen bij het stichtingsbestuur: mail@keramischmuseumgoedewaagen.nl.

12. Goedewaagen-pijp met hond en lensje, ca 1900; onderdeel van een bijna 300 stuks tellende pijpencollectie van J. Alblas; aangekocht en aan het museum geschonken door de Nederlandse Federatie van Pijprokers.
13-14. Goedewaagen, unicumvaas met jachtreliëf van Hans van Norden, ca 1945, h. 33 cm; schenking van Fam. NN uit D.


9. Ik zou graag in het museum mee willen werken. Kunt u vrijwilligers gebruiken?
Het Keramisch Museum Goedewaagen heeft geen gesalarieerd personeel. Het museum werkt met vrijwilligers. Gelet op de steeds verder gaande professionalisering van het museum én de groei van het museumwerk, is er altijd plaats voor gemotiveerde vrijwilligers. Zie onder Bezoekersinformatie: vrijwilligers.


Bekijk ons speciale activiteiten schema van dit jaar voor meer informatie over de activiteiten. Klik hier om de plattegrond van het museum te downloaden.